JAK WYBRAĆ FOLIĘ DO OKLEJANIA SZYB OKIENNYCH ?

dobór folii z najmniejszym ryzykiem pękania szyb

WAŻNE ! KONIECZNIE zapoznaj się na naszej stronie z :

 

 1. Ogólne informacje o FOLIACH OKIENNYCH MAXUEL – patrz PRODUKTY
 2. TABELA PRAWIDŁOWEGO DOBORU FOLII
 3. ZESTAW PYTAŃ DO OCENY RYZYKA I DOBORU FOLII
 4. OPIS RYZYK PĘKANIA SZYB, USZKODZEŃ SZYB
 5. WARUNKI GWARANCJI

 

3. ZESTAW PYTAŃ DO OCENY RYZYK I DOBORU FOLII

Przed przystąpieniem do inwestycji związanej z montażem folii okiennych, wykonawca zobowiązany jest do zebrania niezbędnych informacji o planowanej inwestycji montażu folii okiennej, celem odpowiedniego doboru folii z najmniejszym ryzykiem uszkodzeń szyb, pękania szyb w przyszłości. Na podstawie odpowiedzi należy przedstawić dobór folii z najmniejszym ryzykiem oraz ewentualnie ze średnim ryzykiem. Nie należy proponować i montować na szybach folii o wysokim ryzyku pękania, uszkodzeń szyb. Dystrybutor folii nie bierze odpowiedzialności za ewentualne pękanie szyb w trakcie eksploatacji. W przypadku wyboru przez inwestora folii o wysokim ryzyku pękania szyb, inwestor podpisuje dokument, że został poinformowany o wysokim ryzyku pękania szyb w przyszłości i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne powstanie szkód.

Pytania pomocnicze przy doborze folii i szacowaniu ryzyka pękania szyb :

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

Wymiary szyb w oknach  

2

Pakiet szyb, grubość szyb, ilość szyb np.: 4/16/4  

3

Rodzaj zastosowanych szyb w pakiecie szyb – oznaczyć szybę na zewnątrz i od środka : bezbarwne, dymione, termoizolacyjne, z tlenkami metalu, hartowane, z folią PVB ochronną, dźwiękochłonne, inne dodatkowe warstwy np. FLOAT, THERMOFLOAT, ANTISOL, REFLEX, klasa np.: O2,P1A,P2A,P3 itp.  

4

Data produkcji i montażu okien  

5

Orientacja okna względem stron świata  

6

Czy występuje częściowe zacienienie szyby (nierównomierne nagrzewanie się szyby)?  

7

Czy występują drgania otoczenia, np. prace budowlane, transport drogowy i kolejowy?  

8

Czy występują w regionie przypadki osiadania budynków na gruncie, szkody górnicze itp?  

 

Przygotowanie listy pytań i odpowiedzi oraz dalsza analiza uzyskanych odpowiedzi ma na celu zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia szyby po zamontowaniu folii okiennej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o montażu danej folii okiennej, niezbędne jest również zapoznanie się z kartą produktu danej folii, tabelą doboru folii oraz warunkami montażu.

4. OPIS RYZYK PĘKANIA SZYB, USZKODZEŃ SZYB

Szyby okienne są wrażliwym materiałem, podatnym na uszkodzenia, starzenie, uszkodzenia w produkcji i w trakcie eksploatacji. Przedstawiamy, jakie mogą być przyczyny uszkodzeń szyb :

 • błędy w procesie hartowania szkła,

 • brak szlifowanych krawędzi szyb (zwiększone ryzyko pęknięcia w przypadku zmian temperatury),

 • mikropęknięcia i odpryski na krawędziach szyb powstałe na etapie montażu pakietów szyb w ramach okiennych,

 • zbyt głębokie osadzenie oszklenia w profilu ramy okiennej,

 • zbyt ciasny montaż szyby zespolonej w ramie okiennej,

 • częściowe zacienienie szyby wystawionej na intensywne działanie promieni słonecznych,

 • nieprawidłowe zastosowanie podkładek dystansowych do szyb, względnie zbyt duży nacisk podczas przykręcania listew przyszybowych (zbyt duża siła przyłożona do krawędzi szyby),

 • zwiększona absorbcyjność temperaturowa szkła spowodowana przez zastosowane szyb napylonych tlenkami metalu, typu thermofloat, zastosowanie szyb dymionych, jak antisol lub innych szyb bardziej absorbcyjnych, jak reflex, stopsol, szyb hartowanych, szyb grubszych lub innych dodatkowych warstw,

 • starzenie się szyb (po kilku, kilkunastu latach może dojść do obniżenia właściwości wytrzymałościowych szyb, zwiększając ich podatność na pękanie,

 • ukryte wady produkcyjne podczas formowania szkła (zwiększone naprężenia szkła mogą być spowodowane przez odmienne warunki stygnięcia warstw zewnętrznych i wewnętrznych, zbyt szybkie i nierównomierne ochładzanie, niejednorodność chemiczną szkła, obecność warstwy dyfuzyjnej na szkle, występowanie różnicy współczynnika rozszerzalności cieplnej na złączach szkło–szkło, szkło–metal),

 • osiadanie budynku, zmiany rozszerzalnościowe konstrukcji nośnej elewacji szklanej na skutek nasłonecznienia, czy wahań temperatur między dniem, a nocą,

 • niewłaściwy dobór i montaż folii okiennych,

 • uszkodzenia mechaniczne : wandalizm, uderzenie ptaków, zarysowania szyb przez zwierzęta,

 • uszkodzenia mechaniczne podczas czyszczenia szyb, folii,

 • dobór nieodpowiednich, agresywnych środków do czyszczenia, skrobaków.

 

Należy być świadomym, iż z uwagi na mnogość różnorodnych czynników:

 • wewnętrznych, jak np.: różne technologie produkcji, napylone warstwy oraz dodatki stosowane w szybach, technologia montażu szyb w profilach okiennych, ilość, grubość i rodzaj szyb w pakietach zespolonych oraz potencjalne ukryte wady,

 • zewnętrznych, jak np.: obciążenia konstrukcji budynków, drgania otoczenia wokół budynku (prace budowlane, transport drogowy i kolejowy, duże chwilowe ciśnienie akustyczne (przelot samolotów na niskim pułapie, wybuchy etc. ),

Nie jest możliwym całkowite wyeliminowanie ryzyka powstawania pęknięć szyb, a jedynie jego zminimalizowanie, poprzez przeprowadzoną wstępnie przed doborem i montażem folii okiennych analizę ryzyka wystąpienia uszkodzeń.

Dystrybutor folii nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia szyb powstałe po montażu folii w trakcie eksploatacji. Pomagamy jednak dobrać folie do odpowiednich zaistniałych warunków z najmniejszym ryzykiem powstawania ewentualnych pęknięć szyb, uszkodzeń szyb. Sugerujemy, aby montażu folii okiennych dokonywała firma posiadająca przeszkolenia oraz doświadczenie w montażu folii okiennych.

5. WARUNKI GWARANCJI
 
SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI – OKRES GWARANCJI ( ILOŚĆ LAT ) x 0,7 współczynnik zużycia
– AGRESYWNE WARUNKI ŚRODOWISKA WOKÓŁ BUDYNKU Z SZYBAMI Z NAKLEJONĄ FOLIĄ NP : ZANIECZYSZCZENIA, SPALINY Z KOMINA,
– SÓL MORSKA itp..
 
SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI – OKRES GWARANCJI ( ILOŚĆ LAT ) x 0,5 współczynnik zużycia
– MONTAŻ FOLII ZEWNĘTRZNEJ OD WEWNĄTRZ (chroniący filtr UV znajdzie się wtedy od środka)
 
WYŁĄCZENIE W GWARANCJI
– MONTAŻ FOLII WEWNĘTRZNEJ NA ZEWNĄTRZ (chroniący filtr UV znajdzie się wtedy od środka)
– USZKODZENIA MECHANICZNE WYRZĄDZONE PRZEZ LUDZI, WANDALIZM
– USZKODZENIA WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA
– PĘKNIĘCIE SZYBY ZE WZGLĘDU NA OSIADANIE BUDYNKU
– PĘKNIĘCIE SZYBY ZE WZGLĘDU NA ZŁY DOBÓR FOLII
– WCZEŚNIEJSZE MIKRO USZKODZENIA SZYBY NP. POD RAMKĄ POWODUJĄCE PĘKNIĘCIE SZYBY
– UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWYCH OSTRYCH NARZĘDZI DO CZYSZCZENIA FOLII ORAZ AGRESYWNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH
– NIEPRZEWIDZIANE PONAD NATURALNE CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE JAK NP. GRAD ITP.
 
NATURALNE ZUŻYCIE FOLII NIE PODLEGA GWARANCJI